In Schoonloo is het

De 25.000 kilo wegende kei is in 1966 boven de grond verschenen. Tijdens
ruilverkavelingswerkzaamheden op het perceel van destijds, de familie Jansen werd de steen boven de grond getrokken.
Terwijl men in Schoonloo nog aan het bedenken was waar deze steen het
beste kon liggen was de steen al met groot transport onderweg naar Rolde. Daar belande hij voor de voormalige lagere school. Hier lag de steen op zijn rug te spartelen, het daar duidelijk niet naar zijn zin hebbend. Ook de plaatselijk jeugd kon de verhuizing van deze steen niet waarderen en probeerde tijdens de eerste de beste jaarwisseling, met een levensgevaarlijke actie de steen te
begraven. Jaren lag de steen half onder de grond op het oude schoolplein.

Ter gelegenheid van het 800-jarige bestaan in 1987 heeft de gemeente Rolde de steen weer uitgegraven en kreeg het een paar meter verderop een nieuwe plek. Maar ook daar lag de steen niet op zijn juiste plek. De besturen van de Boermarke en Belangenvereniging bleven er hard aan trekken om de kei terug te halen naar Schoonloo. In 1994 werd de knoop doorgehakt en regelden de Boermarke en de Belangenvereniging Schoonloo het vervoer terug naar huis.

Op 20 mei 1994 vond de onthulling plaats van de naam. De bedenker van de naam wijlen de heer J. Holt, had op diverse manieren een uitleg over de door hem verzonnen naam.

De kei ontleend zijn naam “Trekkerskei” aan het feit dat er door zovelen aan de kei is getrokken”.
Rolde trok aan de kei ook Grolloo heeft nog een poging gewaagd maar in Schoonloo was de
vastberadenheid dat de kei hier hoorde het grootst.

De grote kolos staat nu, fier rechtop, op een mooie plek centraal in het dorp waar vele wandelaars en fietsers nog aan hem voorbij zullen trekken.