In Schoonloo is het

In de periode rond 1935 was er in Schoonloo en omgeving weinig vertier waardoor het idee ontstond om iets soortgelijks op te richten. Zo ontstond de toneel vereniging UNEA (Uitspanning Nut en Arbeid) te Schoonloo.
Er kwam een bestuur H. Beijering – voorzitter, J. Veldhuis – secretaris en G. Hadders – penningmeester en er werd een reglement opgesteld.
Er  traden leden toe te weten: de heren R. Hendriks, H. Seuninga, G. Willms en G. Schuring en de dames: H. Willms, W. Beijering, A. Hadders, A. Schuring en J. Veldhuis.
Leider: De heer Schut uit Assen.  Als ere lid trad toe Jac Sijbring.
In deze periode werden afzonderlijke uitvoeringen gegeven voor kinderen, ongehuwden en gehuwden. Als afsluiting werden er enkele voordrachten gegeven.

Op 20 maart 2010 vierde UNEA haar 75 jarig bestaan. Regisseur en spelers hadden een totaal verzorgde avond in elkaar gezet en als rode draad voor de avond werd er een bestuurvergadering opgevoerd.
Met medewerking van Martijje Wisselink werd een nieuw dorpslied bedacht. Aan het slot van de avond werd het lied door alle spelers gezongen.
Spelers waren die avond: Miranda Jansen, Corine Bliekendaal, Roel-Poppe Lubbers, Anton Bardie, Annie Venekamp, Albert Schuiling, Jessica Brouwer, Tina Ruiter, Ronnie Meek, Klaas Lindeboom.

Regisseur: Rolf Muggen,
Grime: Ina Reinders en Wilma Kiers
Souffleuse: Annie Venekamp
Crew: Eddy Barelds, Marco Bugel en Martijje Wisselink

Binnen de groep enthousiaste spelers is de afgelopen jaren een gevoel ontstaan dat er misschien wel meer mogelijk was dan alleen het opvoeren van een blijspel of komedie. Zo werd in het kader van het dorpsfeest 2008 een voorstelling voor de kinderen verzorgd “Cowboy Harry en de goudklomp” en op de feestavond van de Belangenvereniging in 2010 werd een “moordspel” opgevoerd. Hier moest het aanwezige publiek zelf de “moordenaar” ontdekken. Mede door de goede reacties en het plezier om dit soort vermaakt te organiseren wordt het nieuwe motto voor de komende jaren: ‘meer afwisseling en variatie’.

Dorpenlied, In het dörp hier is altied wat te proaten

Refrein:
In het dörp hier is altied wat te proaten
In het dorp holdt wij alles in de gaoten
De rust en de ruumte is nargens zoas hier
Wij organiseert en zörgt saomen veur vertier
Elk hoes, elk meèns hef zien eigen verhaol
Wij holdt van dit dörp, wij holdt van dit dörp
De meensen, het leven en de taol

Couplet 1:
Alles giet zien gang
(en) der is altied wel wat
De ien hef altied schik
En een aander mostert wat
He`j t al heurd
Die vrouw die woont allent
Heur man is bij heur weg
Zij har een neie vent

Couplet 2:
Toeristen in het bos
Of fietsers drök op pad
Ze komt hier graog even kieken
Vanoet de grote stad
De kroeg of de manege
De feesttent op de brink
Wij kent de plekkies hier
As wij een pilsje drinkt

Couplet 3:
Bin je eigenwies
Of wil je nooit eens wat
Dan bin je beter af
In een hiele grote stad
Wa`j der ook van vindt
Het is hier prachtig,  echt
Dit dörp dat is van oes
Wij gaot hier nooit meer weg