In Schoonloo is het

Update 26 oktober 2018

En dan is er……..NIEUWS! Goed NIEUWS!

En dan is er nieuws. Geduld is een schone zaak zullen we maar zeggen! Door veel externe ook wel interne oorzaken heeft ons plan vertraging opgelopen. In samenwerking met de ambtenaren van de gemeente hebben we onze begroting enigszins aangepast. Enkele onderdelen zijn weggelaten en al gerealiseerd. Toen was het plan klaar en kon ingediend worden. En ook binnen het College van B&W van de gemeente Aa en Hunze heeft ons plan afgelopen week de toets der kritiek doorstaan.
We hebben goedkeuring en subsidie toezegging gekregen vanuit de provinciale regeling Vitaal Platteland – dorpsinitiatieven en als cofinanciering van de gemeente samen een bedrag van € 15.000,-. Dit geeft de ‘burger moed’.  Samen met het bedrag van ‘Jullie idee samen uitvoeren’ en de bijdrage van het gebiedsfonds Drentsche Aa kunnen we nu eindelijk aan de gang!! We gaan de Tribune realiseren.
Voor het hele project hebben we nog niet helemaal voldoende maar er worden nog weer subsidie bronnen aangesproken. Onze eerst stap zal nu zijn om samen met Nico Barelds > GIBU bestrating het plan tot uit voering te brengen. De tribune zal uitgezet gaan worden. Het nodige materiaal moet aangeschaft en aangevoerd worden. Er zal nog grondverzet moeten plaats vinden. Bestrating/verharding zal gerealiseerd moeten worden. Het is de bedoeling dat we samen met Nico het geheel zullen gaan realiseren. Als het aan ons ligt gaan we er samen iets moois van maken! Waar een klein dorp groot in kan zijn. Iets om trots op te zijn. Wanneer we hulp nodig zijn zullen we ons via de gebruikelijke kanalen melden en hopen dat we een beroep op u kunnen doen.
Eerst tot zover…
Groet namens de commissie Openlucht en Amfitheater De Strubben
Jans Dobben – Bas de Haas – Elina van Zanten – Dennis Bardie – Marco Bugel en Klaas Lindeboom

Voor eventuele PR, Vragen, ideeën en of suggesties? Mag u zich in verbinding stellen met Elina van Zanten!

Update 5 juli 2017

Er is besloten om het project in fases te gaan knippen/uitvoeren. Dit wordt makkelijker te behappen en voor subsidie verstrekkers beter te overzien. Een klein niet te onderschatten projectje is de stroomvoorziening. Het voormalige stroomhokje is gerestaureerd en de aanvraag ligt klaar om ingediend te worden.
Achter de schermen zijn we ook druk in de weer om een start te maken met het realiseren van de tribune. Samen met Nico Barelds van GiBu hebben we de contouren van de tribune al uitgezet. We proberen nu materiaal te scoren en dat al vast te reserveren. De firma Vos Ellertshaar heeft toezeggingen gedaan om ons te helpen met straatzand.
Ook zijn er al toezeggingen gedaan om bij het grond verzet te gaan helpen. Superrrrrrr!
Inmiddels is er een financiële bijdrage ontvangen van het gebiedfonds Drentse Aa. Om de tribune en toebehoren helemaal financieel rond te krijgen is de hulp ingeroepen van de BOKD. (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) Luit Hummel (medewerker van de BOKD) heeft et project plan herschreven en als zodanig is het plan weer ingediend voor een financiële bijdrage van de gemeente Aa en Hunze / Provincie Drenthe.

Update 24 april 2016

Er is volop actie op het voormalig korfbal terrein van WIK (Willen Is Kunnen) aan de Warmebossenweg. Ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op. Het uitzetten van piketten, aanvoeren rijplaten en  kraanwerkzaamheden. Vrachtwagens met zwarte grond rijden af en aan! Door de aanvoer van de zwarte grond zijn de contouren van het Openluchttheater al een beetje zichtbaar. Op de komende opvoering van het openluchtspel van UNEA op 11 en 12 juni a.s. krijgt het publiek al een beetje een indruk hoe men er straks op de tribune bij komt te zitten.

Ook is de commissie druk bezig om het geschreven plan te herschrijven. Hierbij wordt het ondersteund door twee adviseurs van Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Dit nieuwe werkstuk zal helpen om nieuwe financiële bronnen aan te boren!

Update 16 maart 2016

Op de laatste jaarvergadering van de Belangenvereniging werd meegedeeld om het plan eerst in de ijskast te zetten. Echter zijn daar nu ontwikkelingen dat het plan de ijskast niet heeft gehaalt (gelukkig). Zoals wellicht bekend is het de bedoeling om het terrein gezellig en intiem in te richten. De inrichting zal aansluiten bij het aanzicht en de inrichting van De Strubben. Om dit te realiseren is er o.a. grond nodig. Via Arcadis > KNHM (Koninklijke Nederlands HeideMaatschappij) is hulp aangeboden om het plan weer vlot te trekken.

Op dit moment doet zich de mogelijk om voor een goede prijs grond aan te schaffen, voor het aanbrengen van terreinverhogingen. Deze grond komt vrij bij de renovatie van de weg Schoonloo > Borger. Er is contact met de Provincie Drenthe > eigenaar van de weg, om dit te realiseren. Om werk met werk te maken zou dit voor Openlucht amfitheater De Strubben en de Provincie Drenthe heel goed uitkomen.

Met de Boermarke van Schoonloo, huidige huurder van het terrein, is overeengekomen dat de Belangenvereniging de nieuwe huurder van het terrein zal worden. De Boermarke heeft dit voorgelegd bij de Gemeente Aa en Hunze.